Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Aktualności

Konkurs grantowy

Jury konkursowe wybrało 9 projektów, które zostaną zrealizowane dzięki grantom, przyznanym w konkursie Koalicji Kultury.

>>> LISTA NAGRODZONYCH

 

EDYCJA 2018

Głównym celem Koalicji Kultury jest wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami reprezentującymi sektor kultury i sektor edukacji w realizowaniu wspólnych przedsięwzięć z zakresu edukacji i animacji kulturowej. Taki jest też cel samego konkursu. Regulamin zakłada, że jego uczestnicy muszą nie tylko wymyślić projekt, odpowiadający na realną potrzebę lokalnej społeczności, ale też działać ponadlokalnie: reprezentować minimum dwie gminy, dwa miasta czy dwa powiaty, współpracować z przedstawicielami sektora kultury, edukacji oraz freelancerem spoza instytucji. Czy będą to warsztaty dla najmłodszych czy kurs filmowy dla seniorów w wiejskiej bibliotece kwota dofinansowania jednego projektu to maksymalnie 10 tysięcy złotych. Łączna wartość grantów wynosi 100 tysięcy złotych, wsparcie finansowe zaplanowano zatem dla co najmniej 10 uczestników konkursu. Zgodnie z regulaminem projekt musi być realizowany na terenie województwa łódzkiego.

W tym roku konkurs jest jednoetapowy. Aby wziąć w nim udział należało przesłać wersję elektroniczną wypełnionej aplikacji, a następnie wziąć udział w rozmowach z jurorami, które zostały zaplanowane na 10 i 11 maja.

Podobnie jak w latach ubiegłych, jurorzy to specjaliści spoza województwa łódzkiego, co gwarantuje ich bezstronność. Aplikacje oceniali: Adam Florczyk (jeden z pomysłodawców i organizatorów Festiwalu Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!”, wieloletni edukator w Centrum Promocji Młodych, koordynator częstochowskiej Nocy Kulturalnej), Anna Nonna Nawrot (psycholożka i historyczka sztuki, edukatorka muzealna, krytyczka sztuki współczesnej), Joanna Szymajda (doktor nauk humanistycznych, teatrolożka, psycholożka, wieloletnia wicedyrektor Instytutu Muzyki i Tańca), Marek Kościółek (twórca autorskiego Teatru „Krzyk”, reżyser, animator, działacz społeczny, pedagog i politolog) oraz Katarzyna Jankowska (kuratorka związana ze środowiskiem toruńskich organizacji pozarządowych, współzałożycielska i członkini Spółdzielni Socjalnej KULTURHAUZ).

Zwycięskie projekty będą realizowane na terenie województwa łódzkiego jesienią, od 1 września do 31 października 2018 roku. Czas wakacyjny będzie więc przeznaczony na przygotowania i promocję działań. Rozliczenie dofinansowanych projektów musi nastąpić do 16 listopada 2018 roku.

Koalicje Kultury – prowadzona przez Muzeum Sztuki w Łodzi regionalna odsłona programu Bardzo Młoda Kultura – powstały, by podnosić jakość edukacji kulturowej w regionie łódzkim.
Ich zadaniem jest promowanie dobrych praktyk w edukacji kulturowej i budowanie regionalnej sieci współpracy osób związanych z instytucjami kultury, oświatą oraz organizacjami pozarządowymi.

To już trzeci, ostatni rok trwania programu, który oprócz konkursu grantowego obejmuje też cykl warsztatów, działania badawcze i diagnostyczne.

Dokumenty konkursowe 2018:

>> REGULAMIN
>> ZAŁĄCZNIK 1 FORMULARZ APLIKACYJNY
>> ZAŁĄCZNIK 2 KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

 

 

EDYCJA 2017

Jury konkursowe wybrało 10 projektów, które zostaną zrealizowane dzięki grantom, przyznanych w konkursie Koalicji Kultury. Lista nagrodzonych:

>> LISTA NAGRODZONYCH PROJEKTÓW

 

O KONKURSIE

Już po raz drugi zorganizowaliśmy konkurs grantowy, którego głównym celem jest wspieranie współpracy pomiędzy podmiotami reprezentującymi sektor kultury i sektor edukacji w realizowaniu wspólnych przedsięwzięć z zakresu edukacji i animacji kulturowej. Udział w konkursie biorą osoby fizyczne, podmioty sektora publicznego i organizacje pozarządowe, prowadzące działalność w województwie łódzkim. Koalicję konkursową na rzecz projektu mogą zawiązać na przykład: dom kultury i gimnazjum, muzeum i grupa nauczycieli, niezależny animator i szkoła podstawowa. Do konkursu w 2017 roku zgłoszone zostały 53 projekty.

Organizatorem konkursu jest Muzeum Sztuki w Łodzi, operator regionalny programu Bardzo Młoda Kultura i to do nas drogą elektroniczną trafiły zgłoszenia, ale oceną wniosków zajęło się niezależne, zewnętrzne jury. W jego skład weszli eksperci na co dzień niezwiązani z województwem łódzkim, którzy oceniają projekty między innymi pod kątem ich oryginalności i kreatywności, ale też społecznej odpowiedzialności czy otwarcia na środowiska defaworyzowane. W tegorocznej edycji w jury zasiadają: Agnieszka Pajączkowska (kulturoznawczyni, badaczka historii codziennych praktyk fotograficznych, twórczyni projektów interdyscyplinarnych, fotograficznych i kulturalnych, doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej UW), Maciek Zabierowski (edukator w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu, historyk i trener antydyskryminacyjny), Anna Wotlińska (naczelnik wydziału Edukacji Kulturalnej w MKiDN, współtwórczyni i wieloletni koordynator programu „Edukacja kulturalna” i „Edukacja medialna i informacyjna”), Karolina Vysata (kuratorka i realizatorka programów edukacyjnych i wystaw sztuki współczesnej. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2008 roku związana z Galerią Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie) i Paweł Korbus (artysta wizualny, performer, twórca wideo i instalacji, aktor).

Spośród zgłoszeń jurorzy wybrali 28 projektówa ich pomysłodawcy wzięli udział w cyklu obligatoryjnych szkoleń, w czasie których dopracowali i urealnili swoje pomysły. Szkolenia miały formułę jednodniowych intensywnych warsztatów. Następnie, autorzy projektów wyłonionych w pierwszym etapie mieli czas na doszlifowanie formularzy aplikacyjnych. Dopiero wtedy ponownie przyjrzało się poprawionym wnioskom. Ostatecznie zrealizowanych zostanie 10 projektów (lista), które muszą być rozliczone do 31 października 2017. Łączna wartość grantów w tegorocznej edycji to 100 000 złotych.

 

Dokumenty konkursowe 2017:
>> LISTA NAGRODZONYCH PROJEKTÓW
>> LISTA PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU

 

>> REGULAMIN
>> ZAŁĄCZNIK 1 FORMULARZ APLIKACYJNY
>> ZAŁĄCZNIK 2 KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH
>> PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

EDYCJA 2016

W 2016 roku do konkursu zgłoszono ponad 90 projektów. Spośród nich wybrano 10 najlepiej reazlizujących założenia programu. Jury w składze: Justyna Czarnota, edukatorka teatralna (Warszawa), Marcin Koziński, historyk i muzealnik (Białystok), Magdalena Kreis, twórczyni warsztatów, mediatorka sztuki, animatorka kultury (Wrocław), Karolina Sikorska, kulturoznawczyni i badaczka (Poznań) oraz Mirosław Skrzypczyk społecznik, organizator m.in. Szczekocińskiego Festiwalu Kultury Żydowskiej, oceniło projekty pod kątem ich oryginalności i kreatywności, ale też społecznej odpowiedzialności czy otwarcia na środowiska defaworyzowane.

Nagrodzone projekty zostały zrealizowane i rozliczone do 30 października 2016. 

>> WYNIKI KONKURSU KOALICJE KULTURY 2016

Dokumenty konkursowe 2016:
>> REGULAMIN
>> ZAŁĄCZNIK 1 FORMULARZ APLIKACYJNY
>> ZAŁĄCZNIK 2 KATALOG KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH
>> PYTANIA I ODPOWIEDZI

 


wróć do strony głównej
dołącz do koalicji

Najbliższe wydarzenia