Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Zobacz także

Lokalni liderzy

Dorota Bill-Skorupa dyrektor Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego

Absolwentka Wydziału Zarządzania w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania  w Łodzi oraz Podyplomowego Studium Muzealniczego przy Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie doktorantka na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2001 roku edukator w dziale oświatowym Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego, a od 2014 roku dyrektor tej placówki. Uczestnik wielu szkoleń, kursów, konferencji z zakresu muzealnictwa, zarządzania kulturą, edukacji i animacji kulturalnej. Inicjator i koordynator „Nocy Muzeów” w Tomaszowie Mazowieckim. Wprowadziła do oferty tomaszowskiego Muzeum warsztaty dla dzieci i młodzieży. Pomysłodawca, realizator i  koordynator projektów edukacyjnych, w tym jedynego w Polsce projektu pt.  Muzealna Akademia Malucha (w skrócie MAM) realizowanego od 2009 r., w którym obecnie uczestniczy 392 słuchaczy – uczniów klas I–III szkół podstawowych. Program został wyróżniony przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki oraz Fundację Genshagen i zakwalifikowany  jako jeden z dziesięciu do polsko-niemieckiego projektu muzealnej edukacji twórczej i badań nad codziennością. 

 

Andrzej Cieślik – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim 
Absolwent jedynego w Polsce Studium Techniki Teatralnej i Filmowej w Łodzi. W latach 80. związany z Teatrem Powszechnym w Łodzi jako asystent i scenograf przy repertuarowych realizacji przedstawień teatralnych, a przede wszystkim współrealizator wybitnych dzieł autorskich Adama Hanuszkiewicza z Xymeną Zaniewską i Mariuszem Chwedczukiem. Od 1980 roku dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim. Założyciel Galerii „Ogród Sztuki”, w której odbywają się wystawy artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych oraz happeningi. Od kilku lat zajmuje się nową formą sztuki, w której oprócz form przestrzennych duże znaczenie ma kostium, muzyka, taniec. Premiera pierwszego wydarzenia BODY EMOTION – COCTAIL DUSZY I CIAŁA odbyła się w 2011 roku w Filharmonii Łódzkiej, a rok później w Łódzkim Domu Kultury z okazji Jubileuszu 30-lecia pracy artystycznej. Jest pomysłodawcą i realizatorem I Festiwalu Sztuk Niezbędnych TOROWISKO 2016.

Paulina Fura - pracownik Miejskiego Domu Kultury w Opocznie
Magister filologii polskiej ukończonej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracuje w Miejskim Domu Kultury w Opocznie, gdzie zajmuje się organizacją bieżących wydarzeń kulturalnych, administrowaniem strony internetowej, portali społecznościowych oraz kontaktami z mediami. Lokalna patriotka i pasjonatka kultury ludowej – należy do Koła Gospodyń Wiejskich w Kraśnicy. Zodiakalny bliźniak, który łączy w sobie dwie natury: spokojną, lubiącą chwile w fotelu z książką w dłoni i niespokojnego ducha, gnającego na podbój kolejnych miejsc na mapie świata. 

 

Magdalena Kopańska – pracownik Muzeum Ziemi Wieluńskiej, dziennikarz
Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, ukończyła studia podyplomowe z zakresu Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2011-2015 pracowała w Urzędzie Miejskim w Wieluniu m.in. na stanowisku kierownika Biura Komunikacji Społecznej i Współpracy, koordynator wielu wydarzeń kulturalnych, redaktor wydawnictw promocyjnych i autor fotografii. Współautorka projektów promujących markę miasta, dofinansowywanych ze funduszy unijnych. Autorka dziesiątek artykułów z dziedziny m.in. kultury i promocji publikowanych w „Dzienniku Łódzkim”, „Ziemi Łódzkiej”, „Kalejdoskopie”  i „Wędrowniku”. 

 

Jan Książek dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej
Absolwent Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Opolskiego i Studium Podyplomowego w zakresie muzealnictwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1992 r. kierownik działu historycznego w Muzeum Ziemi Wieluńskiej, a od 2008 r. dyrektor placówki. Autor kilkudziesięciu wystaw, inicjator przedsięwzięć związanych z historią ziemi wieluńskiej. Wprowadził do MZW „Noc Muzeów” i warsztaty dla dzieci i młodzieży. Inicjator i współorganizator sesji naukowych; autor i współautor publikacji zwartych na temat dziejów ziemi Wieluńskiej oraz kilkudziesięciu artykułów publikowanych w lokalnej prasie. Uhonorowany: nagrodą Marszałka Województwa Łódzkiego, dwukrotnie nagrodą Burmistrza Wielunia, nagrodą Złoty Ekslibris Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi za najlepsze wydawnictwo albumowe o Ziemi Łódzkiej w 2010 r. (Siedem wieków fary wieluńskiej), nagrodą Złoty Ekslibris za książkę Monografia Gminy Osjaków oraz jako współautor Monografii Gminy Mokrska i Monografii Gminy Czarnożyły. Odznaczony Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa, Medalem „Pro Memoria”, odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej i medalem honorowym Zasłużony dla Ziemi Wieluńskiej. 

 

Elżbieta Kwiatkowska – dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Radomsku

Absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, menedżer kultury, od 2008 roku dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. W latach 2010-2014 członek Komisji Kultury Związku Miast Polskich, członek Zarządu Fundacji Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku. Wraz z zespołem pracowników tworzy sprawną, przyjazną instytucję kultury, która gości wybitnych artystów i animatorów. Jako dyrektor MDK dba o to, by młodzi radomszczanie odkrywali swoje talenty, kreatywność i budowali wiarę we własne umiejętności. Odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Prowadzony przez nią Miejski Dom Kultury organizuje corocznie Różewicz Open Festiwal. Instytucja, została doceniona w kraju jako prężny ośrodek kulturalny – realizator Kongresu Kultury w Radomsku oraz współorganizator Kongresu Kultury Małych i Średnich Miast Narodowego Centrum Kultury.

 

Maciej Malangiewicz – dyrektor Łowickiego Ośrodka Kultury

Animator kultury, regionalista, miłośnik filmu. Pomysłodawca utworzenia studyjnego kina „Fenix”, które otrzymało nagrodę PISF dla najlepszego kina w Polsce. Pomysłodawca i współautor monografii „100 lat kina w Łowiczu” – album otrzymał nominację do Nagrody PISF 2012 w kategorii „Najlepsza książka filmowa” oraz książki "I wojna w Łowiczu 1914-1918" - Złoty Eklibris 2015 w kategorii " Najlepsza książka o Ziemi Łódzkiej". Realizator licznych inicjatyw związanych z animacją kultury (płyty CD z folklorem łowickim, książki, festiwale, konkursy). Z jego inicjatywy Ośrodekuczestniczył w pilotażowych ogólnopolskich programach „Dom Kultury+" 2010-2014, „Kino Społeczne" 2015. Za swoją pracę nagrodzony odznaką MKiDN „Zasłużony dla kultury polskiej”. Laureat nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego.

 

Zdzisław Miękus – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opocznie.
Absolwent Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu na kierunku zarządzanie i organizacja instytucji kultury oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
Założyciel Opoczyńskiego Klubu Tanecznego TICO. W latach 1991 – 2003 instruktor tańca amatorskiego ruchu artystycznego Miejskiego Domu Kultury w Opocznie. Wieloletni współpracownik Rozgłośni Regionalnej Polskiego Radia Kielce, współzałożyciel Tygodnika Opoczyńskiego TOP.
Pracował jako naczelnik Wydziału Promocji, Zamówień Publicznych i Funduszy Unijnych  Starostwa Powiatowego w Opocznie, a następnie w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Opocznie. W 2010 roku odznaczony przez Ministra Kultury i Sztuki Bohdana Zdrojewskiego odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

 

Jolanta Pęgowska – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „PRYM” w Parzęczewie
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studia na wydziale Zarządzania na kierunku Zarządzanie i Marketing. Od 2007 roku – Prezes Zarządu i Kierownik Biura Lokalnej Grupy Działania „PRYM” z siedzibą w Parzęczewie. Uczestniczka licznych szkoleń z zakresu pozyskiwania i zarządzania funduszami europejskimi.  Od 2015 r. kieruje pracami Zarządu i Biura Lokalnej Grupy Działania „PRYM”, współpracuje z instytucjami działającymi w zakresie objętym celami LGD „PRYM”, pomaga w przygotowaniu projektów realizowanych w ramach ZSROW i LSR, aktywnie bierze udział w pracach Grupy Roboczej ds. osi Leader oraz Grupy Roboczej ds. Odnowy Wsi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju wsi latach 2007–2015.

Radosław Rojewski – dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury

Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz podyplomowych studiów z zarządzania kulturą i oświatą.posiada duże doświadczenie w realizacji projektów artystycznych organizowanych przez Regionalne Towarzystwo Muzyczne, Młodzieżowy Dom Kultury czy przy współpracy z Kutnowskim Domem Kultury i Państwową Szkołą Muzyczną w Kutnie (takich jak m.in. Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Kwietnik Przejął od miasta organizację praktycznie wszystkich imprez plenerowych takich jak: Majówka czy Święto Róży. Dzięki jego działaniom znacznie wzrosła liczba wydarzeń kulturalnych organizowanych w mieście. Zanim został dyrektorem KDK pracował m.in. w Państwowej Szkole Muzycznej w Kutnie oraz w Młodzieżowym Domu Kultury. Przez wiele lat był prezesem Regionalnego Towarzystwa Muzycznego w Kutnie. 

Dominika Staniszewska – instruktor do spraw teatru, Kutnowski Dom Kultury

Specjalista do spraw organizacji i promocji w Kutnowskim Domu Kultury. Aktywnie działa w Stowarzyszeniu Kutnowska Kuźnia Kultury. Prowadzi zajęcia teatralne dla młodzieży, koordynuje m.in. projekt RUSZ MIASTO, Festiwal Ognia Fireproof i Eksplozję Kolorów. Współtworzy kampanie reklamowe imprez organizowanych przez KDK. Od 2005 roku związana z lokalnym amatorskim ruchem teatralnym, szczególnie z Grupą Teatralną ,,od jutra’’ i Studiem Teatralnym ,,Oj’’.  W Kutnowskim Domu Kultury pracuje od 2012 roku.

 

 

Filip Urbanek - dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach
Z wykształcenia pedagog społeczny. Studia w zakresie edukacji artystycznej przerwał na rzecz działalności społecznej, którą w latach 2002-2011 prowadził jako komendant Hufca ZHP Skierniewice. W latach 2006-2010 był radnym Rady Miasta Skierniewice.
Trener liderów NGO, struktur biznesowych, organizator projektów edukacyjnych oraz kulturalnych. 
Doświadczenie menadżerskie poza zarządzaniem organizacją pozarządową zdobywał prowadząc własną działalność oraz jako dyrektor ds. marketingu i pozyskiwania środków zewnętrznych w firmie prywatnej. Miłośnik muzyki, gitary, śpiewu, tańca.


wróć do strony głównej
dołącz do koalicji

Najbliższe wydarzenia