Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Partnerzy

Łaski Dom Kultury od pół wieku prowadzi różnorodną działalność kulturalną na terenie Łasku i w jego okolicach, kładąc w swojej pracy szczególny nacisk na Amatorski Ruch Artystyczny. Jego działalność obejmuje wszystkie grupy wiekowe, od najmłodszych dzieci po seniorów. Uczestnicy zajęć mogą doskonalić określone umiejętności twórcze (śpiew, taniec, plastykę, grę teatralną, muzykę) oraz pogłębiać wiedzę z danego zakresu.
Działają tu sekcje, koła, zespoły i kluby m.in. zespoły teatralne, taneczne, wokalno-muzyczne, społeczne ognisko muzyczne, grupa literacka, pracownia plastyczna, pracownia modelarska, klub miłośników tańca towarzyskiego oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zespoły ŁDK biorą udział w wielu konkursach, przeglądach wojewódzkich i ogólnopolskich, gdzie zdobywają wysokie miejsca i wyróżnienia. W placówce Łaskiego Domu Kultury działają także Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz Łaskie Towarzystwo Kulturalne.

www.laskidomkultury.com.pl

 

Historia Miejskiego Centrum Kultury, samorządowej jednostki organizacyjnej Miasta Bełchatów – zaczęła się w roku 1972. Jej celem jest stworzenie warunków do edukacji kulturalnej oraz kreowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Bełchatowa. Artystom-amatorom centrum umożliwia rozwijanie uzdolnień i prezentowanie własnej twórczości. MCK jest miejscem działalności grup filmowych, muzycznych, tanecznych, teatralnych, plastycznych oraz miejscem spotkań hobbystów i seniorów.  Swoją działalność instytucja prowadzi w trzech obiektach: MCK Centrum, MCK PGE Giganty Mocy oraz MCK oddział „Grocholice". 
PGE Giganty Mocy to jedna z największych atrakcji turystycznych województwa łódzkiego. Ekspozycja stanowi interaktywne centrum edukacji, które w sposób multimedialny prezentuje proces wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem węgla brunatnego, wydobywanego i przetwarzanego przez  bełchatowskie giganty mocy, tj. kopalnię węgla brunatnego i elektrownię konwencjonalną. 
www.mck.belchatow.pl

 

Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego ma już 90 lat. Zostało powołane w roku 1927 z inicjatywy prof. Tadeusza Seweryna i osób zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Krajoznawczym. Początkowo zbiory gromadzone były w Seminarium Nauczycielskim oraz mieszkaniach prywatnych Tadeusza Seweryna i ks. Kazimierza Olszewskiego, pierwszego kustosza. W roku 1933 kustoszem został Jan Piotr Dekowski. Mimo trudnych warunków, urządzone zostały dwie wystawy: pierwsza w 1935 roku poświęcona malarstwu, druga jubileuszowa w 1937 roku. We wrześniu 1939 roku lokal Muzeum został zajęty przez wojska niemieckie, a zbiory uległy prawie całkowitemu zniszczeniu. W marcu 1945 r. Jan Piotr Dekowski przystąpił do reaktywowania placówki. Początkowo muzealia przechowywano w pomieszczeniach szkolnych przy ul. Św. Tekli 3 (Barlickiego), we wrześniu zaś uzyskano lokal przy ul. Św. Antoniego, gdzie ocalałe i nowo zebrane eksponaty rozmieszczono w trzech salach. Od 1950 roku siedzibą Muzeum jest klasycystyczny pałac, wybudowany na początku XIX wieku przez rodzinę Ostrowskich. Obecnie zbiory liczą 29 tys. zabytków, które są upowszechniane poprzez różne przedsięwzięcia muzealne – wystawy, wykłady, spotkania, warsztaty, zajęcia terenowe.
www.muzeumtomaszow.pl

 

Kutnowski Dom Kultury od 45 lat jest największą instytucją kulturalną w regionie, o szerokiej ofercie edukacyjnej, kulturalnej i rozrywkowej. Od lat organizuje wydarzenia lokalne i ogólnopolskie – m.in. Stację Kutno – Festiwal Piosenek Jeremiego Przybory (jest to pierwsza tego typu impreza w kraju poświęconą twórczości Kabaretu Starszych Panów), Złoty Środek Poezji, Nowe Brzmienia Nowe Media, Festiwal Ognia Fireproof, Konfrontacje Różnych Form Tanecznych. W Kutnowskim Domu Kultury prężnie działają sekcje teatralne, które od lat zdobywają nagrody na ogólnopolskich przeglądach teatralnych. Działające tu Teatr Puszek i Grupa Teatralna „od jutra'' funkcjonują ponad 25 lat. Obecnie Kutnowski Dom Kultury posiada także swoją filie – Centrum Teatru, Muzyki i Tańca, który dzięki sprawnemu zarządzaniu wzbogacił ofertę kulturalną o kameralne spektakle i koncerty. Instytucja wciąż rozwija ofertę,  wzbogacając ją o nowe propozycje, jednocześnie kładąc duży nacisk na ich promocję. We wrześniu zostaliśmy wyróżnieni za kampanię reklamową 43. Święta Róży w ogólnopolskim konkursie Kryształy PR-u. Siłą Kutnowskiego Domu Kultury jest jego energiczna i profesjonalna kadra.
www.kdk.net.pl

 

Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu mieści się w dawnym klasztorze ss. Bernardynek z początku XVII w., ufundowanym przez matkę hetmana wielkiego Stanisława Koniecpolskiego. Posiada zbiory: archeologiczne, etnograficzne, historyczne i sztuki. Na szczególną uwagę zasługuje Biblia brzeska (radziwiłłowska) z 1563 r., niezwykle rzadki zabytek polskiego drukarstwa. Ważną dla historii miasta jest bogata ikonografia obrazująca skutki bombardowania dokonanego przez niemieckie lotnictwo rankiem 1 września 1939 r. W Muzeum obejrzymy też zabytki związane z przeszłością podwieluńskiej wsi; narzędzia rolnicze, różnorodne przyrządy wykorzystywane przez mieszkańców wsi, stroje regionalne. Zbiory działu sztuki prezentowane są głównie w Oddziale Muzeum Ziemi Wieluńskiej –  Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie, mieszczącym się w późnobarokowym, czteroalkierzowym dworze szlacheckim. 
www.muzeum.wielun.pl

Historia Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach sięga 1975 roku, a więc czasu powołania województwa skierniewickiego. Wtedy swą działalność placówka zaczynała pod nazwą „Wojewódzki Dom Kultury”, którego następcą było „Młodzieżowe Centrum Kultury”, z czasem  przekształcone w „Miejski Ośrodek Kultury”. Obecnie CKiS przechodzi intensywne zmiany mające na celu usprawnienie działań placówki oraz rozwój promocji i organizacji wydarzeń kulturalnych w mieście.  CKiS prowadzi działalność poprzez organizację zajęć z zakresu różnorodnych form od muzycznych i tanecznych przez plastyczne, teatralne po fotograficzne i filmowe. Odbiorcy oferty Centrum reprezentują wszystkie grupy wiekowe, ze szczególnym uwzględnieniem grup seniorskich. W strukturach CKiS działają również:  Kino „Polonez”,  Regionalna Akademia Twórczej Przedsiębiorczości, Radio RSC i Klub Konstancja. 
www.cekis.pl

 

Miejski Dom Kultury w Opocznie powstał we wrześniu 1979 r. W jego otwarciu wzięła udział Mira Zimińska-Sygietyńska, która dokonała odsłonięcia tablicy informującej o przyjęciu przez „Mazowsze" patronatu nad placówką. W 10. rocznicę istnienia placówki dyrektor Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze" Mira Zimińska-Sygietyńska odsłoniła tablicę poświęconą Tadeuszowi Sygietyńskiemu. Nadrzędnym celem działalności Miejskiego Domu Kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy oraz upowszechnianie i promocja kultury regionu opoczyńskiego w kraju i za granicą. MDK jest także placówką wychowania pozaszkolnego uzupełniającą i wzbogacającą proces edukacji dzieci i młodzieży. Działa na rzecz właściwego zagospodarowania czasu wolnego, sprzyja rozwojowi zainteresowań, opiekuje się i promuje szczególnie uzdolnione dzieci i młodzież. Miejski Dom Kultury jest wiodącą placówką kultury w gminie, realizującą program polityki kulturalnej. Jest jej wizytówką i strategicznym nośnikiem promocyjnym. Promuje „amatorski ruch artystyczny" (ara), proponuje koncerty muzyczne, występy estradowe, spektakle teatralne, spotkania autorskie, wystawy, wernisaże, konkursy recytatorskie.
www.mdkopoczno.pl

 

Łowicki Ośrodek Kultury organizuje koncerty, występy estradowe, spotkania autorskie, wystawy, konkursy. Prowadzi edukację teatralną, filmową i warsztatową, a także wydaje specjalistyczne publikacje regionalne. Wiele wydarzeń organizowanych przez ŁOK zyskało ponadregionalną popularność, są to m.in. OCH! Film Festiwal, Międzynarodowy Festiwal Organowy „Johann Sebastian Bach”, Festiwal „Kolory Polski”, Festiwal Tipes Topes. Na scenie ŁOK odbywa się rokrocznie kilkadziesiąt koncertów. Występowali tam m.in. Zbigniew Wodecki and Mitch&Mitch Orchestra, Anna Maria Jopek, Wojtek Mazolewski Quintet, Dawid Podsiadło, Waglewski Fisz Emade, Natalia Przybysz czy Kortez.  ŁOK prowadzi dwie grupy plastyczne, Łowicką Orkiestrę Kameralną oraz studio piosenki. Od 2006 roku działa tam również Kino Fenix, a w nim Dyskusyjny Klub Filmowy skupiający miłośników X muzy. Placówka jest beneficjentem programu „Dom Kultury+” pilotowanego przez Narodowe Centrum Kultury.
www.lok.art.pl

 

Miejski Dom Kultury w Radomsku to historia blisko pół wieku wyjątkowych działań kulturalnych. MDK prowadzi kilka grup plastycznych, zespoły muzyczne, taneczne i aż cztery grupy teatralne. Od 40 lat działa w nim Dyskusyjny Klub Filmowy skupiający miłośników ambitnego kina niszowego. MDK prowadzi scenę widowiskową, działa w nim również Kino Pasja, które należy do Sieci Kin Studyjnych.
Scena MDK gościła między innymi mistrza jazzowej improwizacji, Michała Urbaniaka, laureata Grammy Włodka Pawlika, Grażynę Auguścik, ale również Edytę Geppert, Michała Bajora, Raz Dwa Trzy czy znanych muzyków popowych i rockowych. W MDK obok artystów znanych w całej Polsce koncertują lokalni mistrzowie muzyki ludowej. MDK to również miejsce wernisaży plastycznych i fotograficznych.
www.mdkradomsko.pl

 

Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim może pochwalić się blisko 35-letnią tradycją. Od początku wspiera działania amatorskiego ruchu artystycznego we wszystkich dziedzinach sztuki. Rocznie w stałych formach zajęć bierze udział trzystu dorosłych, a także młodzież i dzieci. Ofertę kulturalną ośrodek kieruje do wszystkich grup wiekowych: uczestnikami zajęć są zarówno czterolatkowie jak i osiemdziesięciolatkowie. 
MOK prowadzi Galerię „Ogrody Sztuki”, organizuje cykliczne plenery malarskie, prowadzi Scenę Teatralną „ZAJEZDNIA 43”, Grupę Teatralną SPHERA oraz Filmowe Ogrody Sztuk. W MOK tradycja spotyka nowoczesność: obok Miejskiej Orkiestry Dętej czy Kapeli Podwórkowej „Konstantynowiacy” działają zespoły hip-hop i break dance. Ośrodek organizuje m.in. Dni Konstantynowa, Dożynki, Noc Świętojańską, a od wiosny 2016 roku Festiwal Sztuk Niezbędnych „Torowisko”, w którym wystawiane są przedstawiania teatralne, odbywają się wieczory poetyckie oraz mistrzostwa taneczne. 
www.mok.org.pl

 

Fundacja Rozwoju Wsi „Prym” w Parzęczewie działa od 10 lat. Terenem jej działania jest obszar siedmiu gmin województwa łódzkiego: Aleksandrowa Łódzkiego, Dalikowa, Lutomierska, Łęczycy, Parzęczewa, Wartkowic, Zgierza. Jak dotąd Fundacji udało się zrealizować blisko 150 projektów o wartości ponad 8 milionów złotych. Fundacja „Prym” zorganizowała m.in. projekt pt. „Folklor Łęczycki dla współczesnego odbiorcy", a także cztery projekty skierowane do młodzieży gimnazjalnej, popularyzujące tak zwane ginące zawody: „Rzeźbiarz C warsztaty rzemiosła artystycznego”, „Stolarz – ostatnia deska ratunku” , „Przyszłość KOWALskiego” oraz „Przyszłość ZDUNskiego”. Ma na koncie również ekologiczny program „Między Bzurą a Nerem”. „Prym” organizuje m.in. plenery fotograficzne, współorganizuje koncerty Wędrownego Festiwalu Kultury „Kolory Polski”, jest pomysłodawcą Regionalnego Pokazu Potraw Ziemi Łęczyckiej, zajmuje się popularyzacją rzeźbiarstwa ludowego, malarstwa, hafciarstwa w Galerii Produktu Lokalnego.
www.fundacjaprym.pl

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Działalność Centrum od samego początku (1996 rok) zorientowana jest na systematyczne unowocześnianie i doskonalenie systemu edukacji oraz ustawiczne kształcenie osób dorosłych. Placówka jest tak zorganizowana, żeby mogła doskonalić umiejętności zawodowe
i wzbogacać warsztat pracy kadry pedagogicznej wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych dla potrzeb reformowanej szkoły, a także prowadzić kształcenie dorosłych oraz kształcenie praktyczne uczniów w ramach zajęć dydaktycznych całorocznych i w formach pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem nowoczesnego, specjalistycznego wyposażenia technodydaktycznego. 
ww.wckp.lodz.pl

 

Kuratorium Oświaty w Łodzi
Wykonuje na terenie województwa zadania i kompetencje w zakresie oświaty: nadzór pedagogiczny, procedury spraw dla dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników oświaty, kształcenie specjalne, akredytacja, organizacja kursów dla kierowników czy wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, procedury nadawania odznaczeń państwowych, orderów i medali oraz przyznawania nagród, innowacje i eksperymenty pedagogiczne, składanie oświadczeń lustracyjnych przez kandydatów na dyrektorów szkół, procedury spraw dla osób uczących się lub osób, które zakończyły naukę.
www.kuratorium.lodz.pl

 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli samorządu województwa łódzkiego. Od 1989 r. funkcjonuje na łódzkim rynku oświatowym, kontynuując tradycje Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych oraz Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego. Jego nadrzędnym celem jest wspomaganie placówek oświatowych poprzez świadczenie usług edukacyjnych dla nauczycieli, kadry kierowniczej oświaty, pracowników systemu doskonalenia i doradztwa, nadzoru pedagogicznego i samorządu terytorialnego na najwyższym poziomie, zapewniającym wsparcie w rozwoju zawodowym oraz prowadzenie działań na rzecz integracji lokalnego środowiska oświatowego poprzez inicjowanie wymiany doświadczeń i upowszechnianie nowatorskich inicjatyw nauczycieli. Swoje działania podejmuje w ścisłej współpracy z Łódzkim Kuratorem Oświaty i Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. 
www.wodn.lodz.pl


wróć do strony głównej
dołącz do koalicji

Najbliższe wydarzenia